PONÚKAME:

  • výhodné ceny
  • možnosť dlhodobého prenájmu
  • profesionálny zákaznícky servis
  • široký výber vozidiel z nášho vozového parku


PODMIENKY POSKYTNUTIA NÁHRADNÉHO VOZIDLA:

Vozidlo si môže zapožičať fyzická alebo právnická osoba po predložení dokladov potrebných na uzatvorenie zmluvy.

Fyzická osoba:

  • občiansky preukaz alebo cestovný pas
  • vodičský preukaz - platný min. 1 rok

Právnická osoba:

  • výpis z Obchodného registra alebo živnostenský list
  • občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať

Na zapožičanie vozidla je potrebné predložiť zábezpeku vo výške 50% zápožičnej kalkulovanej sumy, najmenej však vo výške 700,- Eur. Po vrátení nepoškodeného vozidla sa záloha uvoľní. Vozidlo zákazník prevezme a vráti s plnou palivovou nádržou, chýbajúce palivo bude doúčtované v cene 2 €/1 l.

Vozidlo je možné vrátiť v pondelok až piatok od 07:00 do 15:30. Všetky vozidla majú havarijné a povinné zmluvné poistenie a sú vybavené povinnou výbavou, diaľničný poplatok v SR. Vo vozidlách je prísne zakázané fajčiť.

Našim zákazníkom ponúkame aj túto službu
pristavenie a vyzdvihnutie vozidla v rámci Trnavy